НОВИ НАГРАДИ ЗА СТОЯНКА БОЯНОВА И МИНКО ТАНЕВ

Конкурси на Глобалното литературно общество/Global Literary Society, в което членуват над 6100 автори от цял свят на теми: „патриотизъм”, ненасилие”, „поезия”, „човечество”, „съпричастие”, удостои Стоянка Боянова и Минко Танев със златни, сребърни и бронзови звезди - за забележителен принос в световната литература. Колекциите им вече са пълни - Стоянка Боянова - две златни звезди, сребърна и бронзова , Минко Танев - три златни, три бронзови и сребърна. Жури е редакционният екип: Bhagirath Choudhary - основател на GLS, Malaya Kumar Jati и Himanshu Jena.
В обществото GLS българските поети са включени след като Cyberwit.net, Индия, издателство за световна поезия, проза и изкуство отпечата двуезичната им книга на български и английски „ВЪРХОВЕ ПОД ЗВЕЗДИТЕ” /TOPS UNDER THE STARS - Стоянка Боянова и Минко Танев, след множество участия в международни антологии и сборници, някои от които публикувани под редакцията на Karunesh Kumar Agrawal, Santosh Kumar и Ban’ya Natsuishi: Haiku A Concise Anthology, Anthology Horizon, Taj Mahal Review, World Haiku - антологии 2017, 2018, 2019, The Poetic Achievement of Ban’ya Natsuishi/”Поетическите постижения на Баня Нацуиши” - президент на Световната хайку асоциация.