ЩУРЦИТЕ ПЕЯТ…

Нина Горланова

превод: Георги Ангелов

***
Щурците пеят,
както в онова лято,
когато мъжът ми изневери…

***
Ангел-Хранител,
ти си моят читател,
ти си ми и критик.

***
Внукът нарисува
зелен дъжд
и аз заплаках…

***
Плуваме в морето
на руския език
в радост и мъка.

***
Не отлитай,
крехка птицо на живота -
държа те с две ръце.

***
Последните нерви
винаги се оказват
предпоследни!

***
Пак осинових дъщеричка
и бях щастлива.
Но се събудих.

***
В инсултното отделение
ангелите и светците
стават видими.

***

Юра мечтаеше да стане писател,
и Коля също мечтаеше,
и другият Коля.
Юра се пропи,
Коля се зае с бизнес,
и другият - също.
А после започнаха да говорят,
че литературата е умряла…

***
Като дете спях с баба,
после - с мъжа ми,
сега - с котката.

***
Птиците в четири сутринта
си шепнат:
«По-тихо, нека безкрилите
да поспят».