И СЛЕД ТОВА

Розалия Александрова

И СЛЕД ТОВА

Птиците, които
тръгват нощем
в белите безименни
полета
са небесни гости,
спрели Космоса
в делничния
вик на битието.
Мечът
древнобългарски
и свише
воините на Духа
събира.
Който е създаден
да обича,
даже да си тръгне,
не умира.


ПРОВИЖДАНЕ

Русия
тръпка
от солта
в пасхално
утро.
Сънливи
кедри
небеса
с камбани
будят.
Прелива
сън.
Земя!
Земя!
И в синевата
акорд
от седем
чудеса.
И седем
цвята.