НЕНАМЕСА

Райко Алексиев

НЕНАМЕСА

Сключил съм пакт за ненамеса
във политически дела,
но тъй като на всички ще се
да пипнат нещо в таз мъгла…

И аз решавам да се сложа
край някой по-височък пост,
та във удобен миг да можа
и аз да не остана прост.

Сключил съм пакт за ненамеса,
но… тайно се намесвам пак
там, дето ми е интереса,
там - дето има кокал благ.

——————————

в. „Щурец”, г. 4, бр. 203, 30.10.1936 г. Подписано: Щ.


ДИМИТРОВДЕНСКО ОБЯВЛЕНИЕ

Търси се прислуга честна
работлива, въртокъщна,
да пере, да гледи свястно,
шушу-мушу да не шушне.

Да не е свадлива много,
да не пипа в чекмеджето,
по морала да е строга -
здраво да й е пердето.

С коцкарите да не шава
нощем в тъмните тъмнини,
манджата да не раздава
на познати и роднини.

И да не краде ни ризи,
нито рокли, нито блузи
и да не послушва близо
свадите между съпрузи.

Да е честна и почтена
и със нрави пуритански,
сиреч, да не е родена
от произход партизански.

Мястото е, без съмнение,
харно както подобава
за сериозно предложение.
Адрес: „Родната държава.”

——————————

в. „Щурец”, г. 4, бр. 204, 6.11.1936 г. Подписано: Ф.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вчера заповед излезе
с ясното предупреждение:
„Който в кафенето влезе
и започне без стеснение
да разправя всевъзможни
клюки, слухове и прочие
словословия тревожни
моментално да отскочи
там, където му е мястото.
Да се доведе до знание
всичко туй на обществото
за юрнек и назидание.”
Толкоз! Подпис министерски,
печат. Нумер и заверка.

Тъй ами! Че то що беше
в тия дни из кафенетата?
Всеки явно бе зачесал
крастата си пак проклетата
и пак слухове тревожни,
и пак грижи всевъзможни.

Та от днеска да е знайно:
Всичките разпространители
на тез слухове безкрайни
като личности съмнителни
ще отиват у ареста,
и там ще лежат без следствие
докат слуховете чести
се потвърдят във следствие.

——————————

в. „Щурец”, г. 4, бр. 205, 13.11.1936 г. Подписано: Щ.


МАЛЪК СЕЧКО СЕ ПОБЪРКАЛ…

Малък сечко ту сече,
ту омеква, ту приплаква,
ту на слънце се пече,
ту от студ зъби потраква,

ту от смях се е залял,
ту реве от жал голяма
просто… сякаш е узнал
изборната ни система.

Що за нехелит сезон,
що за атмосфери тежки -
няма ли с един закон
да оправят тия грешки?

——————————

в. „Щурец”, г. 5, бр. 220, 26.02.1937 г. Подписано: Фра Дяволо


ГОСТОПРИЕМНА СОФИЯ

Пет комисии специални,
три съвета официални,
един-два подкомитета,
начело с помощник-кмета
имат пълно пълномощно
да се сбират денонощно
и да мислят и да правят,
план подробен да съставят,
та фасона да дадем на
„Седмица гостоприемна.”

- Туй ще трябва да направим
и онуй да не забравим!
- В тез цени рабат да стане,
че предвидено по план е
леснини необходими
зарад гостите да има!
- Туй: лъжа, грабеж, аванта,
ни в хотел, ни във локали
да не бъдат допустими!
Инак… (Господи, прости ми!)

Пет комисии специални,
три съвета официални,
един-два подкомитета,
начело дори със кмета,
разсъждават и решават,
с протокол установяват:
„Седмица гостоприемна
в столицата ни ще има.”
Програмата й е кратка:
без пари не идвай, братко!

——————————

в. „Щурец”, г. 5, бр. 235, 9.06.1937 г. Подписано: Ферибачи