ЧЕСТВАХМЕ ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

В Плевен беше отбелязана 100-годишнината от рождението на поета-революционер Цветан Спасов. Той е роден на 1 ноември 1919 г. Цветан Спасов е патрон на читалище “Цветан Спасов-1959″ и на прогимназия “Цветан Спасов” в Плевен, които бяха организатори на събитието, съвместно с Дружество на писателите в Плевен. 40-годишното писателско сдружение е наследник на някогашния литературен кръжок “Цветан Спасов”. Честването бе под патронажа на Община Плевен. Специален гост на тържеството бе племенникът на Цветан Спасов - проф. д.ю.н. Цветан Сивков, заедно със семейството си.
Насловът на музикално-поетичната вечер бе “На слънцето син ведролик”. В нея участваха възпитаници на Прогимназия „Цветан Спасов”, включили се в обявените четири конкурса: за презентация на тема: „С името на Цветан Спасов”; за литературна творба (разказ, стихотворение, есе) на тема: „Къде живее героят?”; конкурс за рисунка по мотиви от стихотворение на поета (творбите бяха подредени в специална експозиция). Съобщени бяха отличените творци и прозвучаха стихове на поета Цветан Спасов, както и есета по темата, свързана с него.
Илко Иларионов, член на плевенското писателско сдружение изпълни своята ода, посветена на Цветан Спасов.
В програмата участваха състави и изпълнители от читалище “Цветан Спасов”.
В края на тържеството бяха раздадени Годишните литературни награди “Александър Муратов” на творците от Дружеството на писателите в Плевен, за литературна продукция, излязла от печат през 2018 г.
Награда за поезия бе присъдена на Илко Иларионов; за проза - на Георги Стойков, посмъртно; за публицистика - на Мариана Еклесия; за литературна критика - на Татяна Любенова; за детска литература - на Евгения Вътева и за цялостно творчество на Лалка Павлова.

Татяна Любенова,
член на УС на Дружество на писателите в Плевен