БУДИТЕЛИ

Ваня Ангелова

Мнимите, фиктивни просветители
крачат смешни в жалкия парад.
Верните и истински будители
сякаш са невидими отзад.
В дъното стоят незабелязани.
Вирят нос притворните отпред.
Святост, Слово, Боже, са наказани!
Фалшът е повеля, норма, ред…
Вижте настоящите мъчители!
Блясък външен… Пир за подлеци…
Тук не са реалните учители.
Няма ги културните дейци.
Ден за самозвани възродители!
Храброст где си?! Где си, мъжество?!
Празникът на нашите будители
става на безумни тържество!
Долу клоунадата безсмислена!
В цирка ви е мястото, скопци!
Стигат ни проформите безчислени!
Славата аз чествам на светци!
Мними и измислени водители -
факт комичен в жалкия парад.
Истинските, действени будители
вечност сътворяват в този свят.

01.11.2019 г.