Никола Михайлов

Никола Василев Михайлов е роден на 17.05.1932 г. в гр. Чепеларе. Завършва местната гимназия и учителства в село Острица. През 1957 записва и в последствие завършва задочно „икономика на промишлеността” във ВИИ „К. Маркс” – София (сегашният УНСС). Връща се в Чепеларе и започва работа като плановик в ТПК. Става председател на кооперация «Николка». По-късно е назначен в Смолян, където заема последователно длъжностите: зам. директор на «Търговия на едро», началник отдел «Търговия на едро» в Окръжен народен съвет, председател на Окръжния кооперативен съюз. След това седем години заема поста първи секретар на партията – Чепеларе. Умира на 12.12.2006 г.
Автор е на 12 книги: «Миналото на Чепеларе – том III» (Смолян, 2001), «Чепеларски шенлици» (Книга първа – 2002, Книга втора – 2004, Книга трета – 2004, Книга четвърта – 2004, Книга пета – 2005, Книга шеста – 2005), «40 години Чепеларе град (1964 – 2004)» (2004), «80 години Всестранна потребителска кооперация «Николка» Чепеларе (1924 – 2004)» (2004), «70 години Туристическо дружество «Студенец» град Чепеларе» (2004), «90 години Горовладелска производителна кооперация «Гора» гр. Чепеларе» (2004) и на «Речник 1000 най-употребявани думи и изрази от родопския говор в Чепеларски район» (издадена посмъртно от съпругата му, 2006). Съавтор е на: «Пампорово 70 години (1933 – 2003)» (2003). Оставя недописани «Чепеларски шенлици» (Книга седма), «Миналото на Чепеларе – том IV». Наследник на делото на Васил Дечев (авторът на «Миналото на Чепеларе» том I и II). Николай Хайтов пише на Михайлов в лично писмо: „Аз не съм очаквал, че ще се намери човек, който да продължи делото на Васил Дечев”.


Публикации:


Проза:

ИЗ „ЧЕПЕЛАРСКИ ШЕНЛИЦИ. КНИГА ПЪРВА”/ брой 14 ноември 2009


История:

ИЗ „МИНАЛОТО НА ЧЕПЕЛАРЕ” ТОМ 3 (1900 – 1944)/ брой 13 октомври 2009