PERPETUUM

Лео Бутнару

превод: Георги Ангелов

PERPETUUM

Всичко се повтаря. Даже онова, което
никога не е било - повтаря
своето отсъствие.

ЛАВРИ, МЯСТО

Ако бяха короновали Ван Гог,
както заслужавал,
лаврите щяха да скрият местопрестъплението -
ухото му,
което той отрязал с такава жестокост
към себе си.

СЛЕД ДЪЛГО ВРЕМЕ

Когато
след дълго време
отваряш капака на пианото,
клавиатурата му сякаш се смее от радост -
с всичките си зъби.