ПРЕДСТАВЯНЕ НА „РОДОПА Е ПРЕДЕЛ” ОТ ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Книгата с публицистика на Елена Алекова “Родопа е предел” ще бъде представена на 22.10.2019 г., 18 часа, в Големия салон на БАН (до Народното събрание) - ул. „15 ноември” 1.

Ето и част от въвеждащите думи на акад. Георги Марков към книгата:

“Публицистиката на Елена Алекова съчетава силата на фактите с плама на поезията, което я прави истинска и четивна. Авторката е толкова убедена в правотата си, че я предава убедително и на неизкушения от тематиката читател, за да почувства и разбере премеждията в съдбата на родопските българи. Аз се надявам, че всеки прочел тази народополезна книга, когато се озове във вълшебните Родопи, ще погледне с други очи и на природата, и на историческите паметници, и на своите сънародници в планината на Орфей. Придобитите знания ще спомогнат за усилването на българщината, от която толкова много се нуждаем в епохата на всеядната глобализация, за да можем успешно да римуваме Отечество с Човечество”.