НО

Светлана Йонкова

По-страшна от вика е тишината…
Потрепва в храма малката ти свещ -
и все онази мъка на душата,
с която знаеш, че ще си умреш.
Животът ти е хор от херувими,
заключен в дяволското колело.
Не можело без зло добро да има!
Но има нужно и ненужно зло.