ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА’2020

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

НЧ „РОДИНА-1860″

КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ”

КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ”

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА’2020

Тема: „ГНЕВЪТ НА МОРЕТО И НЕГОВИТЕ ПАЗИТЕЛИ”

РЕГЛАМЕНТ

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса

1.Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

2. Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12,  в белетристична литературната форма.

3. Авторите да са действителни носители на авторските права.

4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.

5. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:

prikazka_konkurs2020@abv.bg, не по-късно от 25 април 2020 г.

6. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

7. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

ІІІ. Награди

1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 17 май 2020 г. /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.

2. Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6

месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.

3. Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето място - плакети.

4. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

5. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.

6. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

За информация:

Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860″

тел: 042/ 626 900; 0887651129

и-мейл: rodina1860@abv.bg

Клуб „Млад писател”

и-мейл: teen_stzagora@abv.bg

тел: 0899425503