ПЕСНИ

Михаил Летов

1.
Доволни има много… Рой са по света
зидари на тъмата!
Но има армия велика на труда -
тя люби светлината…

Едните чезнат - мрат позорно на света -
крадци са те от плесен.
О, знам, ще победят борците на труда
с горещата си песен.

2.
Нек нощ убийствена царува -
сред жизнений не спирай път!
След толкова беди не струва
да бъдем мъртви ний в светът.

Не помниш ли завети благи,
що шепнехме си да кърмим? -
Че дружно ний - с тълпите наги -
вериги тежки ще трошим!…

——————————

сп. „Ново време”, г. 8, октомври 1904 г.