БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА – „СПОДЕЛЕНО”

Книгата „Споделено”, включва 27 интервюта с видни български писатели, сред които Евтим Евтимов, Николай Петев, Здравко Чолаков, Дончо Цончев, Божидар Божилов, Никола Радев, Боян Ангелов и други, както и с композитора Тончо Русев, художника Евгений Босяцки и издателя Йордан Антов.
Авторката споделя, че „повечето разговори са публикувани във вестник „Новият пулс” през годините 2005 - 2013. Няколко от интервюираните творци не са вече между живите, но споделеното в разговорите оставя ярки следи в националното ни литературно и културно наследство. Останалите живи автори продължават активното си творческо участие в процесите, съпътстващи духовният живот у нас, обогатявайки го с творческите си постижения”.
Благовеста Касабова осъзнава факта, че в такива тежки социално - икономически времена на упадък на духовни ценности и национална идентичност, мнението и позицията на видни творци на словото и изкуството е жизнено важно за нашето бъдещо развитие.
Завидно е умението на авторката така да зададе въпросите към интервюиращите, че да насочи разговора към най-актуални литературни и обществено значими теми. Изтъкнатата литературна критичка притежава добра интуиция. Умее да отстоява здрави нравствено - естетически позиции и принципи, да е честна, обективна и безпристрастна в оценките си. Ето някои от заглавията на интервютата й, които красноречиво говорят за болезнената чувствителност и загриженост на авторката за състоянието на съвременния литературен живот: „Българската литература е най-тревожната ни задача днес”, „Жива е българската литература”, „Писателят не може да е с гръб към политиката” и други. А заглавието на интервюто „В сърцето ми е България” можем напълно да отнесем към самата нея. Тези думи прекрасно разкриват същността на Благовеста Касабова като човек, творец и гражданин.
„Споделено” е много навременно, полезно и увлекателно четиво , не само за хора, които се занимават с изследователска дейност в областта литературата и изкуството, но и всеки ценител на българската словесност и изкуство.

Иван Д. Христов


Благовеста Касабова. „Споделено”, изд. „Българска книжница”, София, 2019