ЛЮЛИН ЗАНОВ – „ПОЕТИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП”

„Поетичен калейдоскоп” (2019) е шестата книга на плевенския поет и преводач Люлин Занов. Изданието е един изненадващ калейдоскоп от лична и преводна поезия, както и редица отзиви за автора, включени в края на книгата.
Поетът Люлин Занов е събрал в малкото томче най-съкровените си стихове, посветени на България, на семейството и родното огнище, на родния край. Поезията му изразява неговата висока гражданска позиция и остро чувство за справедливост. И не случайно, защото Люлин дълги години е работил в полето на журналистиката.
Преводната му дейност говори за отговорност към словото и поетичните внушения на авторите, чийто творби е представил на български език. Люлин Занов превежда предимно от руски. В книгата той е включил и своите авторски творби преведени на руски език от редица руски поети и намерили своята публикация в руски издания.
Люлин Занов се вписва категорично и силно в редиците на плевенските писатели с нравствения заряд на своята поезия, със самобитния си поетичен почерк и искреност.