ДИАНА ДИМИХ – „ДИВА КОЗА”

ИЗКАЧВАНЕ

Под хълма спираш.
Въздух ти не стига.
Мъчително,
с тъга в очите, дишаш.
А беше необязден.
Див и непокорен.

Ела нагоре.
Дъха си давам -
пак твоя бяг да яхнеш.
Да изкатерим билото
ръка в ръка.

Отново.


Диана Димих. „Дива коза”, изд. „Пропелер”, 2019