ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА – „ЗВУКЪТ НА ТИШИНАТА”

Татяна Любенова слуша “Звукът на тишината”

“Аз слушам Тишината,
тя говори…
Такива звучни думи
в мене рони…
И звук по звук -
събирам ги за песен.
Но няма път към песента ми
лесен.”

Този стих написа някога, в най-младите си години, поетесата Татяна Любенова. Оттогава досега тя продължава да слуша звукът на Тишината и да го превръща в стих.
Така се роди и тази малка книга, “Звукът на тишината”, която излезе само преди седмица в издателство “Северно ехо”-Плевен.
Стихосбирката съдържа повече от 50 стихотворения, писани през последните пет години. В тях лирично са закодирани прозренията на авторката за човешкото ни битие, за срещите и разделите, за сливането с природата и възраждането на Духа.
Стихове за самотните часове на човешката Душа, когато търси другите измерения на Времето.


Татяна Любенова, „Звукът на тишината”, издателство “Северно ехо”- Плевен, 2019