ЪПТОН СИНКЛЕР 60 ГОДИШЕН

Веселин Ханчев

Един от най-значителните писатели на нашето време, една от съвестите на света, безсъмнено, е американецът Ъптон Синклер. Неговото огромно литературно творчество е изградено изцяло върху здравия поглед на едно голямо човешко сърце, върху копнежа му по едно истинско човешко, социално добруване.

В своя дълъг литературен път Ъптон Синклер винаги е бил страж на истината и справедливостта и с всички сили се е борил против неправдите, откъдето и да идват те.

Синклер не обръща голямо внимание на формата и красотата на фразата. Защото в него говори нещо много по-висше, по-силно и по-вечно - това е будният и призван да служи на света и на прогреса - дух.

Той винаги е слушал оня вътрешен глас, който дава живот на фразата, красота и вечност на мисълта, глас на висша справедливост и неподкупност.

Затова недавна характеризираха творчеството на Ъптон Синклер като тенденциозна литература. А същият вестник бележи по-нататък в статията си, че големият писател „по натура е индивидуалист” и че не може да стане „лидер на определена партия.”

С една реч, твърдението за тенденциозността на Синклеровото творчество е неуместно, защото един писател, който не подчинява перото и духа си на правилата и посоките на една партия, който не може да заключи замаха на творчеството си в рамки, не е тенденциозен.

Писател като Ъптон Синклер е служил и служи само на истината, справедливостта и човещината. А ролята на истинското изкуство е да бъде вкоренено в живота и да бъде страж на неговия прогрес.

През септември т. г. Синклер навърши своята 60-та година, като издаде по тоя случай и своята 60-та книга със заглавие „Литл Стил”.

От издаването през 1906 г. на книгата „Джунгли”, с която той обърна внимание на света, през появата на „Златото пише”, „Нефт”, „Бостон”, „Блатото” до написването на романизованата биография на Форд, където доста остро се критикува последния, и до излизането на известната брошура „Как да се премахне нуждата в Калифорния” като негова платформа за кандидатурата му в изборите за губернатор на споменатия щат, и в който той пропадна, Ъптон Синклер не е претърпял остри творчески завои.

Той не е правил компромиси с разбиранията и призванието си да служи на човека. Неговите книги досега са печатани на 47 езика. По случай неговият 60-годишен юбилей, е издаден пълен библиографичен указател за неговото творческо дело. Той съдържа 761 имена на преводи на Синклерови произведения. На български ние имаме няколко превода, които могат да дадат представа за Синклеровото творчество.

Името на Ъптон Синклер ще остане в историята на литературата и на обществения идеализъм като символ на една непоколебимо честен и правдив дух, като символ на човечност и истина.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 11, 19.09.1938 г.