ВАСИЛ ИВАНОВ – „ПОДКОВА ЗА КЪСМЕТ”

Намериш ли подкова, е късмет.
Усмихва ти се палаво съдбата,
щом блесне на пътеката пред теб…
Освен, ако ти падне на главата.


Васил Иванов, ,,Подкова за късмет”, ИК ,,Светулка 44 АТЕНЕЙ”, 2019 г.