ЛАЛКА ПАВЛОВА – „АСЕНОВЦИ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ В ТЕТРАЛОГИЯТА НА ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА”

Широко панорамно платно, осветило с подробен, задълбочен и разгърнат анализ една от най-интересните, спорни и в крайна сметка - образцови трилогии в нашата литература - такава е монографията на Лалка Павлова „Асеновци и българската държавност в тетралогията на Фани Попова - Мутафова” (2019, издателство „Български писател”). Времето отдавна е отмило идеологическите, политическите и битовите налепи по образа на личността и твореца Фани Попова - Мутафова, един от най самобитните ни творци, авторка на знаменитите исторически романи, човек със сложна и драматична съдба. Лалка Павлова е спазила класическата композиция при построяването на книгата си - също достатъчно сложна и обемиста, защото иначе е невъзможно да се проследят извисяванията и падовете на времето, на което посвещава таланта си Мутафова. В монографията, освен подробни критически картини на образи и случки, на романовите особености и епохалния фон, Павлова показва завидна историческа ерудиция. Много от нейните тълкувания и гледни точки, отнасяща се до времето на Асеновци и самите тях, както и характеристиките на царуването им, се отличават с оригиналност и неочаквани хрумвания, показващи детайли от епохата и образите на героите в светлина, която е новаторска. Почеркът и стилът на Лалка Павлова са плътни и не търпят разточителство или пълнежи - нейното пространно изследване е категоричен принос към аналитичната мисъл, чийто обект е голямата наша писателка.


в. „Словото днес”, бр. 27 (958) 19 септември 2019, дежурен редактор Иван Есенски.