МОЯТА МАЙКА

Калина Малина

Аз виждам моята майка -
пчелица работлива,
царица в свойта къща,
домовница щастлива.

Аз виждам я орлица,
разперила крилата
над гняздото ни родно,
над малките - децата.

Аз виждам я грижовно
дома ни как нарежда:
очите й са извор
на радост и надежда.

Аз виждам я и слънце,
което ни огрява;
под нейната закрила
цветята разцъфтяват…

Саксии с андрашета,
мушкати зимни, летни
от всичките прозорци
поглеждат ни приветно.

И ние като тях сме
цветя във тая къща,
де майчиния поглед
грижовно ни обгръща.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 17, 1938 г.