КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА ЩЕ ПОНИКНЕ

Атанас Бакърджиев

Ако посеем ябълкова семка, какво ще поникне? - Ябълково дърво.
Ако посеем житно зърно, какво ще поникне? - Житен клас.
Ако посеем семе от тръни, какво ще поникнат? - Тръни.

Същото е и с човека. Докато е малък, докато е дете, каквото посееш в душата му, това ще поникне.

Ако посееш семето на любовта - любов  ще поникне в сърцето на детето.

Ако посееш семката на светлината, светлина ще поникне в ума на детето.

Ако посееш семката на волята, добрите постъпки ще поникнат по пътя на детето.

Ако посееш пък семка от тръни в сърцето, умът и волята на детето, тръни ще поникнат по неговия житейски път.

Като знаете това, мил идеца, старайте се да сеете във вашите души семето на добрите чувства, добрите мисли и добрите постъпки, за да успеете в живота.

Не сейте семето на лошите чувства, мисли и постъпки, защото един ден, когато пораснете, ще пожънете само тръни.

Каквото посееш, това ще поникне.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 17, 1938 г.