ВЪЛК И ЩЪРКЕЛ

Лев Николаевич Толстой

басня

Задавил се вълкът с една кост и не можал да я изкашли. Повикал той щъркела и му казал:
- Я виж, щърко, твоята шия е дълга, пъхни главата в гърлото ми и извади костта, пък аз ще те наградя.
Щъркелът пъхнал главата си, измъкнал костта, па казал:
- Е, дай ми наградата.
Вълкът се озъбил и казал:
- Не ти ли стига тая награда, дето не ти отхапах главата, когато беше в устата ми?

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 14, 1938 г.