МРАВКА

Васил Ив. Стоянов

Извинете, няма време,
аз отивам надалек,
трябва житце да сбереме,
че ще дойде зима, сняг.

Но какъв е шум тъдява,
бъркотия е навред,
този спи, друг вдига врява,
няма правда, няма ред!

У дома е друго нещо:
вред е чисто, тишина,
всичко подредено вещо,
работим си до една.

Всяка дружка ми е драга,
своя дълг и служба знай,
и се труди, и помага -
у дома е същи рай!

——————————

сп. „Нова картинна галерия”, г. 4, кн. 2, октомври 1937 г.