ЕЛКА ВАСИЛЕВА – „В САНДАЛИТЕ НА ЛЯТОТО”

Стихосбирката „В сандалите на лятото” е скрит морален кодекс, в който са залегнали редица важни за личността канони - за доброто и злото, за младостта и старостта и смисъла да съществуваме, за истинските ценности на битието в противовес на маловажното, мимолетното и дребното. За потребността от хармонично съществуване и развитие на хората в лоното на своето интимно „аз”, вплетено във времето, в което живеем. И закодирана в коловоза на дните, отронващи се като тъжни бисери от календара на собствената ни орис. Преди да падне залезът над техния светъл хоризонт, трябва да свършим толкова важни неща. Разбира се, да се влюбим. И да дарим щастие на околните, приемайки за нещо естествено да не чакаме ответни жестове на благодарност. Да обичаме близките си, да се преборим със самотата и да откриваме прелестите в малките неща и в кратките мигове на съвършенството.

Георги Н. Николов


Елка Василева. „В сандалите на лятото”, изд. „Либра Скорп”, Бургас, 2019 г.