СЕНКИ

Михаил Кремен

СЕНКИ

Една след друга сенки мимолетни
покоя мрачен на скръбта ми будят.
Една след друга идат и отхождат
на Суетата хилавите рожби.

Те слагат скъпи дарове пред мене:
венци от щастие, лъчи и радост.
Те слагат целий мир - брилянти царски,
корона от величие и слава.

… Стоя печален, в горест и унинье -
мъртвец, обкичен с техний дар чаровен.
И болно смея се, и болно плача -
дете, уморено сред куп играчки…


ХИМН - СИЯНИЕ ОТ ЗВУЦИ…

Химн - сияние от звуци… Светли песни;
хор от хиляди лучисти херувими.
Тихо потреперват кордите незрими -
ангели летят към царствата небесни.

И заглъхват звуковете в тишината -
сълзи радостни, отронени в Нирвана…
И нечут замира сетний звук: „Осана!” -
отлетял със ангелите в небесата.


НОЩНА ПЕСЕН

Със трескав жар уста в уста се впива,
душата се прегръща със страстта,
и виното се пени и прелива -
тъй боговдъхновена е нощта!…
Във топла нега тялото се къпи
и устни алени до кръв горят:
за вихрен танц жена на пръсти стъпи -
люлее се, гърдите й трептят…

И смее се природата от радост,
земята-майка в щастье се топи, -
на всеки миг се ражда нова младост,
във всяка капчица живот кипи…
Свещена песен целий мир оглася -
в душите светят огнени слънца,
и в небесата мощно се възнася
хвалебний химн на божите деца…

——————————

Българска антология, 1910 г.