МОЯТА СТРАНА, ГОЛЯМАТА СТРАНА

Лина Церон

превод: Георги Ангелов

Живея в толкова голяма страна,
че всичко в нея е много далече:
образованието,
храната,
жилището.

Толкова голяма е страната ми,
че справедливостта не достига за всички.