ВЪРБА

Хосе Хуан Таблада

превод: Георги Ангелов

Върбата плаче много години.
Полукехлибар, полузлато,
полусветлина.