ТРИСТИШИЯ

Вадим Борейко

превод: Георги Ангелов

***
Животът е като 25-ти кадър:
сигурен си, че го е имало,
но не си забелязал.

***
Цял живот в състояние самадхи.
По-малко желания -
по-малко страдания.

***
Започнах да играя шах.
После се оказа,
че е бокс.

***
Сънувах кошмар: в Япония
само една планина.
И не се казва Фуджи.

***
Сядайки на електрическия стол,
смачках хлебарка.
Палачът ме обвини в жестокост.

***
При залез толкова сенки.
Къде са те,
когато слънцето е в зенит?

***
В началото бе словото.
Аз на нея - дума.
Тя на мен - десет.

***
Дясната ръка знаеше
какво прави лявата
и се смееше беззвучно.