ЕНЬОВДЕН

Емилиана Стоянова

ЕНЬОВДЕН

Месечини - пити невестини.
Лунни пътеки - синори морски
ме викат с небесни огньове -
от залези.
Нестинарският танц - на душата
по звездния огън - ме пари …
Невeста не бях.
Над люлка не пях.
На змей пристанах.
Майка разплаках.
Чеиза разстлах преди сватба.
Гозби нареждах.
Гости не срещнах.
Все за него ги пазех -
пити неразчупени -
месечини невести -
търкулнати в пътя ми.
…Къде ме доведохте?…

VI.2014 г.


РАЗГОВОР С РОСИНАНТ

Къде си, Росинанте?
Изгубил си подкова.
Не се ли уморихте с Дон Кихот
и Санчо Панса - да търсите
доброто?
Докато те пришпорват срещу
мелници
и срещате случайни дулцинеи,
друг някой си оплита кошница…
Светът е пълен с фарисеи.
Едни домогват се да бъдат
първи
(но в какво? - те само знаят).
И жертва са им само другите.
Нито се молят, нито се каят.
Кажи ми как да не загубя
Смисъла -
след толкова изгубени подкови?!
Дано и друг да ги намери
и да повярва, че са твои…