Мая Цекова

Мая Цекова е родена на нефаталната 13-та дата на месеца август, лъв по зодия и натура, доброволец на Сатиричния гонен полк, нанесла фатален удар на неверниците, смятащи,че жена не може да пише афоризми. Морско момиче, печатала във варненския печат и в централната преса, редовен мърфолог в романтичното предаване на БНР “Рано в неделя” “Законите на Мърфи”, участвала в сборник на мърфолози. Автор е на две книги: “Смешки без дрешки”- епиграми, афоризми, миниатюри и фейлетони и “Апашите са от нашите” - афоризми. Подготвила е третата си книга - “Афоризми”.


Публикации:


Поезия:

МАЙОГРАМИ/ брой 124 януари 2020

МАЙОГРАМИ/ брой 125 февруари 2020

ХИЧ НЕ Е ПЪРВОАПРИЛСКО/ брой 127 април 2020

МАЙОГРАМИ/ брой 129 юни 2020

МАЙОГРАМИ/ брой 134 януари 2021

НА ПЪТ/ брой 136 март 2021

МАЙОГРАМИ/ брой 139 юни 2021

МАЙОГРАМИ/ брой 149 юни 2022

ЕПИГРАМИ/ брой 158 май 2023


Проза:

ЗАПИСКИ/ брой 120 септември 2019

ПАРАДОКСИ/ брой 121 октомври 2019

ПОЕТИЧНИ АФОРИЗМИ/ брой 122 ноември 2019

АФОРИЗМИ/ брой 123 декември 2019

ПРОТОКОЛИЗМИ/ брой 127 април 2020

ФАКТОРИЗМИ/ брой 129 юни 2020

ПАРАЛЕЛИЗМИ/ брой 131 октомври 2020

АФОРИЗМИ/ брой 136 март 2021

ШЕГОВИЗМИ/ брой 137 април 2021

АФОРИЗМИ/ брой 143 декември 2021

АФОРИЗМИ/ брой 147 април 2022

АФОРИЗМИ/ брой 148 май 2022

АФОРИЗМИ/ брой 151 октомври 2022

АФОРИЗМИ/ брой 154 януари 2023

АФОРИЗМИ/ брой 158 май 2023

АФОРИЗМИ/ брой 162 ноември 2023

АФОРИЗМИ/ брой 164 януари 2024


Критика за Мая Цекова:

АФОРИСТИЧНИЯТ СВЯТ НА МАЯ ЦЕКОВА/ автор: Борис Цветанов/ брой 148 май 2022