МЪДРИЯТ ОВЧАР

Борис Василев

Някога живял страшният цар Вълкадин. Очите му били винаги злобно притворени. От това почнали да го болят.

Отначало царят ги избърсвал леко с кърпичка, но скоро почнал гневно да търка с ръце. Очите подпухнали и той едвам проглеждал от сълзи.

Тогава глашатаи завикали по всички площади:

- Който излекува очите на царя, ще получи голяма награда.

Много лекари влезли в двореца, ала нито един не излязъл жив. Недоволният властелин заповядвал да ги посичат. Останал само един лекар. Царят пратил за него. Лекарят взел сбогом с жената и децата си и тръгнал. По пътя го навалили овчарски кучета. Овчарят дотичал да го отварди и се слисал:

- Какво ти е, пътниче? Да не си нещо болен?

- Болестта е китка - въздъхнал лекарят и разправил всичко.

Вместо да го съжали, овчарят почнал да се смее.

- Защо се смееш? - попитал учуден лекарят.

- Как да се не смея? Я сваляй твоите дрехи и навличай моите. Нека мене посекат. Ти само пази стадото.

Същия ден преоблеченият овчар се поклонил и казал:

- Царю честити, дойдох да получа богатата награда.

- Ах, глупецо, донесе ли и твоята глава? - изръмжал царят.

- И косъм няма да падне от нея, ами дай да прегледам очите ти - зсмял се овчарят и спокойно приближил трона.

Царят толкова се учудил, че се помъчил да види добре тоя безумен човек. А овчарят разгледал зачервените му очи:

- Същата болест! Все от очите почва, а после… а после… не смея да кажа!…

- Казвай! Казвай, додето си жив - викнал царят.

- Милостиви господарю, първо ти ще ослепееш. Но това е нищо. После… после ще ти изникнат рога… и ще ти провисне опашка!

- Какво? Ще ослепея? Рога? Опашка? Ах, вземете му веднага главата!

- А кой ще те излекува тогава? - попитал овчарят.

Царят се замислил:

- Добре, ще те оставя жив, но ако и ти не ми помогнеш, ще измисля мъки, каквито никой не е изпитвал. Хубаво помни!

- Защо ще помня мъките? За награда съм дошъл.

Цар Вълкадин прихнал от тия думи и дълго време се тресъл от смях. После престорено викнал:

- Безумнико, наградата ще е нечувана. Кажи лекарството!

- Мъдри заповедниче, кръвта ти е отровена! Само обичта и радостта могат да я пречистят. Тогава нито ще ослепееш, нито ще ти изникнат рогата и опашката.

- Но ако изникнат, докато се пречисти кръвта ми?

- Дръж винаги ръцете си върху мястото на рогата. Дордето те не пробият, опашката не никне. А усетиш ли и най-малкото връхче, аз ще го изрежа от дъно.

Изплашеният цар не посмял да мръдне ръцете от главата си. На другия ден сам преварил да се похвали, че сълзите намалели.

- Това е от вчерашния смях. Колкото си по-радостен, по-скоро ще оздравееш - рекъл овчарят.

Царят искал вече да му разправят само весели работи. След няколко дни сълзите намалели още и очите прогледнали. Болният се забравил от радост, но овчарят му напомнил:

- Твоята радост не бива да спира. Затова трябва навсякъде да виждаш добрини и цялото царство да е доволно и весело.

От тоя ден царят не давал никому да кажат нещо лошо.

След един месец посрещнал овчаря с бистри, засмени очи и топли думи. След три - овчарят махнал ръцете от главата му:

- Господарю, твоята кръв е чиста. Сърцето ти бие леко, защото целият народ ти благодари. Ала не забравяй, че злобата е дяволска работа. Тя може всякога да те издебне, да те отрови и обърне на рогато и опашато добиче!

Чак сега царят разбрал дълбоката мъдрост на овчаря. Прегърнал го и заповядал да му натворатя две мулета с жълтици.

Овчарят не приел наградата.

- Щом имам обичта на такъв благ повелител, аз имам всичко - казал той уверено.

Тогава царят го целунал и надянал на ръката му царски пръстен, та да може да влиза в двореца, като у дома си.

Изпълнен от радост, овчарят отишъл при стадото си. Още по-радостен се върнал лекарят при жената и децата си.

——————————

в. „Славейче”, бр. 7., 1936-1937 г.