СЪОБЩЕНИЕ

Екипът на “Литературен свят” излиза във ваканция. До среща на 1 септември!