ГЕОРГИ АНГЕЛОВ – „ГЛИНА”

Този рано умъдрял поет е поел в дланите си най-светлата родна пръст ,,каолин” - българското слово, омесва я умело и от нея е изваял своето творение от стихове, наречено ,,Глина”. В строга пропорция между материя и дух, между дума и мелодика, между мъдрост и сказ, между тема и окръгленост на идеята, между импулсите на живота и сърдечния ритъм, за да ни поднесе най-насъщния за деня; за да насити вековечния глад на човека за високо съзнание и себепознание. Истински отливки от живота за живота. Той ни сближава с богоравно слово, за да ни направи по-човечни, по-земни. И да ни освободи от невидимите вериги.
Поезия спасителен лъч в мрака, фокусиран от неговата могъща биокамера. За да ни събуди, за да ни въведе в очакваната светла катедрала на съвестта чрез магичното Българско Слово!

Георги Майоров


Георги Ангелов. „Глина”, изд. „Феномен”, 2019 г.