ВЕЛИКОДЪРЖАВНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Тихомир Йорданов

Влезни в дома ни без преструвки.
С лъжливи думи не дотягай.
Изтрий си първо мръсните обувки -
постлали сме чердже на прага.