ВЕЧЕ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ…

Мария Магдалена Поцгай

превод: Ваня Ангелова

***

Вече от доста време
съществувам
така простичко
и се радвам на този факт
само ме изненадва
че тези
които ме гледат
съчувствено кимат с глава
а аз дори не си спомням
какво е било преди мен

и името ми е
Белег