ТУ ГРАДЪТ ПРЕМИНАВА В ГРАД…

Вадим Зубарев

превод: Георги Ангелов

***

Ту градът преминава в град,
ту планините - в планини,
а с планините несравними -
много по-раними,
много по-ревниви,
равнините преминават в ниви…

1973