Екатерина Серова

Екатерина Василиевна Серова (Екатерина Васильевна Серова), руска писателка, класик на литературата за деца, е родена на 2 януари 1919 г. в град Вологда. Семейството й се премества в Ленинград през 1924 г. Публикува от 1949 г. Авторка на повече от 50 книги за деца. Сборникът й «Лужайка» е включен «Златния фонд на литературата за деца». Редица нейни книги са преведени на чужди езици. Член на Съюза на писателите на Санкт Петербург. Умира през 2008 г.


Публикации:


Литература за деца:

ПРАНЕ/ превод: Марко Марков/ брой 119 юли 2019