Розалия Александрова

Розалия Александрова е родена на 23.07.1954 година в град Мадан, Смолянска област. Там завършва основното си образование, след което учи в Руската гимназия в град Пловдив, а по-късно и в СУ “Св. Климент Охридски”. Учителства близо шест години в родния си град. След 1981 година се премества в град Пловдив. От 1978 г. е член на литературната група към Дома на учителя с дългогодишен ръководител, а днес – неин почетен председател – писателя Георги Алексиев. Била е част от актива на групата, а през годините след 1998 – и неин председател. Като активен член на Управителния съвет към Дома на учителя защитава статута му на културен и информационен център без аналог в страната. Автор е на пет поетични книги: “Домът на моята душа” (2000), “Светещо тяло” (2003), „Тайната на пътя” (2005), “Очите на вятъра” (2007) и “Притча за ключа” (2008). Отличена е на литературния конкурс за първа книга “Южна пролет” през 2001 г. Получавала е литературни награди, най-значимата от които – на конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”. Има литературни изяви в града и страната, както и поетични изяви в медиите. Член е на Дружеството на пловдивските писатели от 2003 г. и на литературна група “Метафора” към Дома на учителя – гр. Пловдив. Сътрудничила е на в. “Артклуб”, в. “Глас”, в. “Родопски устрем”, в. “Марица”, електронното списание “Литернет” (І – 2006), в. “Учителско дело”, в. “Азбуки” и др. През 2006 г. с колеги създава литературния кръг “Квант и приятели” към Дружеството на писателите – Пловдив, чийто председател е. Занимава се и с научна дейност. Публикациите й – най-много в сборници на СУ “Свети Климент Охридски” – през годините са както в областта на граматиката, така и в областта на литературознанието, философията, педагогиката, психологията, физиката на торсионните полета. Друг неин творчески интерес е в областта на есеистиката. Преподавателка е по български език на чужденци в МУ – Пловдив.


Публикации:


Поезия:

И СЛЕД ТОВА/ брой 13 октомври 2009

РОДОПА/ брой 31 юли 2011

БЕЗСМЪРТИЕ/ брой 38 март 2012

СТИХОВЕ/ брой 86 юли 2016


Критика:

ЗА ПЕТЪР КРАЕВСКИ И КНИГАТА МУ „ИЗГОРЕНИ ПИСМА”/ брой 86 юли 2016

„ПОНЯТИЕ ЗА ВЕРТИКАЛ” ИЛИ ДУХОВНИТЕ ТРАЕКТОРИИ НА ЕДИН ПОЕТ / брой 88 октомври 2016

ЗА ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ И НЕГОВАТА ОДА НА ЖИВОТА/ брой 91 януари 2017

АНТОНИН ГОРЧЕВ - „СТЪПКИ ПО ВОДАТА”/ брой 93 март 2017

ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЕЧНОСТ/ брой 106 май 2018


Преводи:

Алекси Врубел - ЖАР ЗА ПРИЯТЕЛ/ брой 88 октомври 2016

Йежи Хандзлик - АФОРИЗМИ/ брой 96 юни 2017

Славомир Кшишка - В СВЕТА НА ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ…/ брой 111 ноември 2018

Абдулох Абдумоминов - КРАДЦИ НА ВРЕМЕ/ брой 147 април 2022


Критика за Розалия Александрова:

ЗА НОВАТА СТИХОСБИРКА НА РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА „НАР ОТ ПРИШЪЛЕЦ”/ автор: Петър Краевски/ брой 86 юли 2016