Александър Арнаудов

Александър Арнаудов е роден на 11.11.1998 г. в гр. София. Гимназиалното си образование получава в Американския колеж в столицата с профил „Информатика”. Следва специалност “Компютърни науки” в шотландския университет Дънди. През 2018 г. е отличен с втора награда в Националния литературен конкурс „Георги Черняков”, както и с поощрение от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”. От началото на същата година е редактор на електронно списание „Нова асоциална поезия”. През 2019 г. е отличен с първа награда в Националния литературен конкурс „Изкуство против дрогата”, също получава поощрения от конкурсите „С море в сърцето” и „Граждански будилник”.


Публикации:


Поезия:

НАСЛЕДСТВО/ брой 119 юли 2019

ТРИСТИШИЯ/ брой 119 юли 2019