СВЕТЛИНА

Бронислав Май

превод: Георги Ангелов

Такова време е: побеждава хаосът.
И мракът обгръща земята
и небето, и между тях - мен.
Аз още се защитавам.
Аз още продължавам
да дишам: побеждавам
хаоса и мрака в мен: на земята
и на небето, и между
нас.