ТЪРСЯ НАЙ-ТЪМНИЯ ЪГЪЛ НА СВЕТА…

Барбара Садовска

превод: Георги Ангелов

***
Търся най-тъмния ъгъл
на света
търся заблудения
куршум
който ще ме спаси
от въпроси