СЛЕД ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ…

Янина Кац

превод: Георги Ангелов

***
След голямата любов -
малко жалост.

След голямото предателство -
тишина.

В чуждия град
питам минувач
за пътя към твоя гроб.