КАКВО НЕ ЗНАЕ ПОЛИТОЛОГЪТ

Артур Мендзижецки

превод: Георги Ангелов

Какво знае политологът?
Известни са му водещите тенденции
актуалното разположение на силите
историята на доктрините

А какво не знае политологът?
Няма и представа за отчаянието
Не разбира играта, състояща се в това
да се излезе от играта

Не му идва наум
че необратимите промени
се разкриват внезапно
като внезапно пропукал се леден блок

И че към природните богатства
се отнасят и осъзнаването на вечните закони
способността да се възхищаваш
и чувството за хумор