НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СБП

На 10 юли 2019 г. (сряда) се проведе заседание на УС на СБП.

С тайно гласуване за членове на Съюза на българските писатели бяха приети:

ПОЕЗИЯ

ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНЕВ
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КРУМОВ
ТАТЯНА САВОВА ЙОТОВА

ПРОЗА

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ПАМПОВ
ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ДИВИЗИЕВА
СВЕТЛАНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИЧЕВА - ХРИСТОВА
ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛА ВАСИЛИЯ (Весела Йотова Генова)

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛИДА КЪНЧЕВА ПАНТЕЛЕЕВА
АЛБЕНА ВИТАНОВА ФУРНАДЖИЕВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГАНЧЕВ (БОРКО БЪРБОРКО)

ХУМОР И САТИРА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БЕРБЕНКОВ

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛА ЛАЗАРОВ ФИЛИПОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВЕНИНСКИ

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА

ДАНИЕЛА ЮЛИАНОВА ЙОРДАНОВА