Теодозия Заривна

Теодозия Заривна (Теодозiя Зарiвна), украинска писателка, е родена на 22 юни 1951 г. в село Ридодуби, Украйна. Завършила е филологическия факултет на Лвовския университет (1973), Киевския театрален институт (1979). Авторка на пет романа („Камъни, растящи край нас”, „Топлите краища, които ги няма”, „Лов на поднебесни птици”, „Игри за младежи” и „Мълчанието на цезия”) и на пет стихосбирки („Миг и вечност”, „Пазачът на изоставения рай”, „С родината в герба”, „Провинциални размисли”, „От пепел и метал” и „Poesias” (Бразилия). Пише пиеси, есета, статии. Носителка е на много литературни награди. Произведенията й се превеждани на английски, немски, португалски, полски, чешки, руски, румънски и др. Главен редактор на списание „Киев”.


Публикации:


Поезия:

СИЯЕ ЕСЕНТА КАТО ИКОНА…/ превод: Ваня Ангелова/ брой 119 юли 2019