ПОЧИНА ПОЕТЪТ ЦВЯТКО ДЕЧЕВ

През юни 2019 г. си отиде поетът Цвятко Дечев. Цвятко Милчев Дечев e роден на 29.ІІ.1944 г. в с. Долна Липница, Великотърновско. Стихове пише от 14-годишен, а печата в местния и централен печат („Родна реч”) още като ученик на 17 години. Висше икономическо образование завършва във ВИНС - Варна. Автор на книги с лирика, сатира, сентенции, прозаични миниатюри. Работи като ревизор в гр. Велико Търново, икономист. Инспектор към военно поделение. Председател на Земеделска кооперация, специалист в Изчислителен център, журналист във в. „Времена”. По негови текстове са изпълнявани песни по БНТ („Пиринфолк”, „Пиринфест”). Носител е на първа награда на Националния конкурс за патриотична поезия - 2006 г., организиран от Министерство на културата, СБП и община Дряново. Издадени книги: „Пчелин” (1992, 2004, 2006), „Вечност” (1993), „Голият цар” (1993), „Въпрос на вкус” (1994), „Оранжеви коне” (1995), „Ябълката на раздора” (1998), „Голата истина” (2004), „Годеницата на сатаната” (2005), „Комета” (2005), „Събрат на Сократ” (2005), „Сит и гладен” (2006), „Цигански живот” (2006), „Златоносен пясък” (2007), „Майка България” (2008), „Мелодия за кавал” (2009), „Плачуща върба” (2009), „Фарисеите и Христос” (2010), „Голата истина” (2011), „Зелена музика” (2011), „Нощен вятър” (2011), „Прозрение” (2011), „Закъсняла любов” (любовна лирика, 2012), „Идеалите на абдалите” (2012), „Кръговрат” (лирика, 2013), „Този свят е рай и ад” (2014), „Гледна точка” (епиграми, 2018), „Събрат на Езоп и Сократ” (2018). Член на СБП.