ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ИЗЯЩНОТО ПЕРО – 2019”

Салон за българска култура и духовност - Чикаго

От 1 юли 2019 г. стартира традиционният литературен конкурс „Изящното перо - 2019″, организиран от Салон за българска култура и духовност - Чикаго

Условия за участие в конкурса:

- за раздел „Поезия” - ще се приемат до ТРИ стихотворения;

- за раздел „Проза” - до ДВЕ творби;

- обем на произведенията - за проза - до пет стандартни страници (30 реда Х 60 знака на ред, включително интервалите);

- адрес за изпращане - e-mail: salonbgculture@yahoo.com;

- краен срок за изпращане: 30.09.2019;

- творбите трябва да са написани на български език;

Излъчените победители ще бъдат обявени по време на фестивалните дни на българската култура в Чикаго през м. ноември 2019 г.

Пожелаваме успех на всички участници!