МЕЖДУ ДРУГОТО

Иван Николов

Нагазил в занаята като в терра
инкогнита,
между катран и мед,
това е братко, фоторепортера:
С каишката през шията - напрред!

Талант ли, дарба ли, искра ли божа
ни увенчават с бляскав ореол,
но без каишката от свинска кожа
талантът също се оказва гол.

По границата между двата свята
къде ли не подтичвах в дъжд и кал,
та в улисията на занаята
веднъж дори с каишка съм заспал.

Но в колкото премеждия да влизам,
руган и хвален,
гонен и приет,
аз имам своя мъдър афоризъм:
С каишката през шията - напред!

И само шефът тънко се усмихва
с лукавство на ведомствен феодал,
като че има да ми връща с лихва
насилствен заем, който съм му дал:

- Нас, вика, всички ни заплашва стресът,
но виждам,
че в един прекрасен ден,
ако заслужим с нещо да ни бесят,
каиш си имаш, талпата - от мен!…