ВИЕТНАМСКИЯТ “ПЪТ НА ЖИВОТА”

превод: Георги Ангелов

Преди половин век във Виетнам се появила тази уникална транспортна артерия, наречена в чест на легендарния създател на съвременната виетнамска държава, първия президент на страната Хо Ши Мин. «Пътеката на Хо Ши Мин» е над двадесет хиляди километра сухопътни и водни пътища, преминаващи през територията на Виетнам, а също така и през съседните страни – тя станала истински «път на живота», без който би била немислима победата на Виетнам в многогодишната война с могъщия противник – американския империализъм. В резултат на Женевската конференция от 1954 г., която последвала след първата индокитайска война, Виетнам бил разделен на Северен и Южен. Разделителната линия по 17 паралел преминавала по едни от «най-тесните» места на страната, където дължината на територията от запад на изток е не повече от сто километра. Затова, когато пред северновиетнамските военни се появил проблемът за прехвърляне на подкрепления и снабдяване на сражаващите се на юг части, било решено да се създаде обходен път. «Пътеката на Хо Ши Мин» минавала през планинските гранични райони на Лаос и Камбоджа: в тези страни по същото време бушувала гражданска война, а разположените до виетнамската граница територии основно се контролирали от местни комунисти. Самата дума «пътека» може да ни заблуди относно мащабите на това удивително съоръжение. Ако през 1959 г. току-що създаденият път представлявал малка пътечка край високопланинския масив Чионгшон, скрита от короните на дърветата и невидима от въздуха, то в годините на втората индокитайска война тази пътека прераснала в огромна мрежа построени практически на ръка проходи, планински галерии и водни канали в джунглите. Със силите на военните строители бил прокаран дори тръбопровод за транспортиране на гориво в разстояние на две хиляди километра. В периода на активните бойни действия по тази транспортна артерия преминали два милиона души, били превозени няколко милиона тона стоки. ВВС на САЩ хвърлили върху «пътеката на Хо Ши Мин» около половин милион тона бомби. Тук американската авиация изгубила над две хиляди бойни самолети. Но масираните бомбардировки не дали резултат – «пътеката» продължавала изправно ден след ден да снабдява с всичко необходимо воюващите в Южен Виетнам части, внасяйки своя принос в героичната борба на виетнамския народ с американските агресори, завършила скоро с разгром на врага и съединението на родината.

ЮРИЙ ДЕНИСОВИЧ

Дуел, N 08 (14), юли 2009 г.