„ЯТА СРЕД БЕЗКРАЯ” – АНТОЛОГИЯ НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ (ХVІІІ – ср. ХХ в.)

Настоящата антология е опит да се обхванат всички открояващи се автори за период от близо два века и половина с поне по едно значимо стихотворение.
Предимство имат по-малко познати или непревеждани произведения, но са включени и нови преводи на емблематични творби, като някои творци присъстват с повече текстове - Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Евгений Баратински, Александър Блок и др. Главна цел на съставителите е да се очертае руската поетическа мисъл в нейните динамика, пъстрота и разнообразие, макар мнозина от подбраните автори да остават слабо познати в България, а неколцина да са напълно забравени.
В миналото историческият контекст често се е оказвал подвластен на мъгляви обобщения, неточни оценки и идеологически залитания. Времевата дистанция спрямо подбраните произведения спомага да се подходи с по-голяма критическа яснота към силно въздействащия канон, който те изграждат.

ИК СТИЛУЕТ


„Ята сред безкрая”. Антология на руската поезия (ХVІІІ - ср. ХХ в.), ИК „Стилует”, преводачи: Иванка Павлова, Николай Тодоров, 2019